1980

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΖΙΤΣΑ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ

Ήδη από το 1980, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες για εκείνη την εποχή, δημιουργεί τον παραδοσιακό ροζέ ημιαφρώδη οίνο “Κυρά Φροσύνη” και το λευκό ξηρό κρασί “Μπαλτάζαρ – Ζίτσα”. Πάντα όμως παραμένει πιστός στην παράδοση και στις κύριες ποικιλίες της περιοχής των Ιωαννίνων και της Ζίτσας: τη λευκή ποικιλία «Ντεμπίνα» και τις ερυθρές «Βλάχικο» και “Μπεκάρι”.

Η Οινική παράδοση της Ζίτσας συναντά τις νέες τεχνολογίες…