2009

Το 2009 το ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ εγκαινιάζει μία μεγάλη μονάδα παραγωγής αφρωδών και ημιαφρωδών οίνων. Σκοπός αυτής της επένδυσης ήταν και παραμένει η αναβίωση και η συνέχιση της παράδοσης της περιοχής των Ιωαννίνων στα εξαιρετικά αφρώδη κρασιά, που παράγονται από την ποικιλία «Ντεμπίνα» και όχι μόνο.