ΠΛΑΓΙΕΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ

ΠΛΑΓΙΕΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ

Επιλεγμένα σταφύλια από
επικλινή αμπελοτόπια με
ηλιοφάνεια και μικρή
στρεμματική απόδοση.